Welvaart omstreeks 1 n. Chr.

Omstreeks 1500

Omstreeks 1900

Oorlogsdoden 1945-2000

(bron: Worldmapper)