Een tijd terug zag ik in de nrc.next een soort posters met visualisaties van debatten. Zo hebben de makers van die posters onlangs het debat over de politiemissie naar Afghanistan in kaart gebracht.

View this document on Scribd

Debategraph

De Engelse term hiervoor is debate mapping. Debategraph is een tool waarmee mensen gezamenlijk complexe debatten in kaart kunnen brengen. De missie van de makers: ‘to make the best ideas and arguments on all sides of any contentious public issue freely available to all and continuously open to challenge and improvement by all.’

Zie ook:

  • Derek Bruff beschrijft een les waarbij Prezi Meeting gebruikt wordt om een debat in kaart te brengen.
  • De Argumentenfabriek ‘helpt bij het inzichtelijk maken van complexe problemen door het visualiseren van informatie.’

Advertenties

NOT 2011

30 januari 2011

Zaterdag voor het eerst naar de NOT geweest. Een hoop indrukken opgedaan en een aantal interessante gesprekken gehad. Omdat ik verder geen budget had om stoeltjes, smartboards of airconditioningunits te kopen heb ik een hoop stands overgeslagen.

WikiKids

Waar ik het meest aan had was een uitleg van Gerard Dummer, voorzitter van Stichting WikiKids over hun project. Ik had vorige week al eens zitten nadenken over een project waarbij leerlingen zelf Wikipedia artikelen gaan opstarten of bewerken. WikiKids zou voor de brugklas een goed startpunt zijn. 

Gastindeklas.nl

Een opvallende verschijning was Jeroen van den Berg, gastdocent voor Gastindeklas.nl. Op Gastindeklas.nl kun je gemakkelijk in contact komen met gastdocenten. Jeroen van den Berg was in functie als prezidento van zijn fictieve land Montenera.  Ik ben heel benieuwd wat mijn leerlingen daar van zouden vinden.

Geschiedenisonderwijs blogs

27 januari 2011

Uit mijn Google Reader lijst:

Engelstalig:

Nederlandstalig:

Meer (actieve) Nederlandstalige geschiedenisleraarblogs heb ik nog niet kunnen vinden. Als iemand nog een goede kent, hoor ik het graag. Het lijkt alsof het meeste geschiedenisonderwijs op internet plaats vindt op Histoforum.

Share

Huiswerkbesprekenblues

25 januari 2011

Eigenlijk zou je elke dag een moment met wat leerlingen moeten praten over hoe het er in de les aan toe gaat. Zo ben ik antwoordvellen in een nieuw licht gaan bekijken. ‘Dan schrijven we de antwoorden sowieso over.’, aldus mijn leerlingen. Het eigen antwoord blijft ietwat verweesd achter, doorgekrast en vergeten. Dat vinden ze zelf trouwens ook nutteloos (en dan toch doen, hè). Soms is het net een toneelstukje (‘De Wonderbaarlijke Illusie van het Leren’). Met mijzelf in de hoofdrol.

Dood paard

Het alternatief is om vragen klassikaal te bespreken. Het voordeel is dat je dan van in elk geval een paar leerlingen kan zien of ze er wat van begrepen hebben. Afgelopen week heb ik 4-havo uitgelegd wat ‘trekken aan een dood paard’ betekent. Nou ja, ze hebben die les in elk geval een nieuwe beeldspraak geleerd. Zelf herkennen ze het probleem. Met verfrissende eerlijkheid zei een meisje dat ze ‘erg lui was en niet zo’n zin had om zelf na te denken’. ‘U vraagt dan en wacht echt tot er een antwoord wordt gegeven.’ In zo’n geval hoor ik mezelf regelmatig iets zeggen in de trant van: ‘voor mijzelf doe ik dit niet hoor, ik weet al die antwoorden wel.’ Het gesnurk van de leerlingen die tegen die tijd uit totale prikkelarmoe al vredig zijn ingeslapen negeer ik dan maar.

‘U kunt toch gewoon het antwoord zeggen.’

Misschien moet er een duidelijker verband komen tussen de oefenvragen en de toetsvragen. Zo zijn mijn 5-havo leerlingen erg gemotiveerd als we examenvragen gaan oefenen. Makkelijke reproductievragen met een nakijkvel laten nakijken? Ze zelf laten kiezen welke van de moeilijkere vragen besproken moeten worden? Niet te veel huiswerk opgeven. Of gewoon helemaal geen huiswerk meer geven. Misschien moeten ze hun huiswerk überhaupt maar eens gaan maken? Differentiatie? Web 2.0? Meer mediteren?

Effectief leren

24 januari 2011

Directe instructie

Tijdens mijn lerarenopleiding aan het ICLON gebruikten we het basisboek Effectief Leren van Sebo Ebbens en Simon Ettekoven. Het is gebaseerd op hun ervaringen bij onderwijsadviesbureau APS. Centraal staat het begrip directe instructie, laten we zeggen zoiets als goed, traditioneel lesgeven. In het Woord Vooraf schrijven ze: ‘We willen ons nadrukkelijk richten tot ‘iedere docent’, iedere docent die een flink aantal uren in de week met leerlingen aan de slag is, zelfs met 30 leerlingen tegelijk’. Nou, dat ben ik.

CMAP over directe instructie (bron: Gisbert van Ginkel / ILS Nijmegen)

Constructivistische teaser

Het APS staat bekend om zijn constructivistische invalshoek: leerlingen zelf hun leren laten vormgeven. Waarom dan een boek over directe instructie? Eigenlijk gaan alleen de eerste twee hoofdstukken daarover. De rest van het boek is een teaser voor meer activerende vormen van leren. Het uitgangspunt voor veel docenten is nu eenmaal een traditionele benadering, dus kan het geen kwaad om die zo effectief mogelijk te maken, moeten ze gedacht hebben. Het  citaat dat ze geven uit Models of Teaching geeft deze visie (enigszins gewelddadig) weer:

highly sequenced approaches [zoals directe instructie J.S.] necessarily deaden the mind [..] what is probably more true is that poorly designed instruction, from whatever vantage, is the real killer of intelligence.

-Joyce, Weil & Showers, Models of Teaching (Massachusetts 1992)

En dat willen we natuurlijk niet, het denken van onze leerlingen om zeep brengen.

Zie ook:

Denken als een historicus

23 januari 2011

Informatieve presentatie van Peter Pappas op zijn blog Copy Paste (‘Dedicated to relinquishing responsibility for learning to the students’) over hoe je leerlingen leert om als historici te denken en te werken. Pappas: ‘Students need to be able to share what they have learned with an audience other than their teacher.’

Dit idee wordt uitgewerkt met Document Based Questions (DBQ), een werkvorm waarbij leerlingen een kort betoog schrijven op basis van een aantal historische bronnen. Zo’n DBQ is dan een mooi product om aan een groter publiek te presenteren, bijvoorbeeld aan andere leerlingen en ouders.

Zie ook:

  • de showcase van Peter Pappas met voorbeelden van DBQ’s en veel meer

Share

Aan het begrip ‘essential questions’ wordt op heel verschillende manieren invulling gegeven.

  • Een goed idee is om met collega’s samen een wiki met vragen te maken. Deze vragen zijn heel algemeen gesteld, bijna niet meer historisch.
  • Een voorbeeld van een volledig uitgewerkt curriculum over de Middeleeuwen van een Amerikaanse school uit Illinois.
%d bloggers liken dit: